HDI Desktop Support Technician

HDI Certified Desktop Support Technician - Certyfikat poświadczający, że legitymujący się nim pracownik wsparcia posiada wiedzę i umiejętności w zakresie procesów oraz najlepszych praktyk, niezbędnych do świadczenia wysokiej jakości wsparcia dla użytkowników usług informatycznych.

Szkolenie

Szkolenie HDI Desktop Support Technician przeznaczone jest dla pracowników, którzy świadczą usługi wsparcia bezpośrednio u użytkownika. W trakcie szkolenia przekazana jest uczestnikom wiedza na temat podstawowych procesów oraz najlepszych praktyk wykorzystywanych w działaniach centrum wsparcia. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z celami działania centrum wsparcia, zasadami komunikacji oraz umiejętnościami wykorzystania inteligencji emocjonalnej w kontaktach z użytkownikami. Szkolenie uwzględnia szczególne praktyki związane z bezpośrednim kontaktem z użytkownikiem i świadczenie usług wsparcia bezpośrednio u użytkownika.

Szkolenie przygotowuje do zdania egzaminu certyfikacyjnego HDI Desktop Support Technician.

Szkolenie obejmuje:

Zobacz też

Bibliografia

Znaki towarowe

  • HDI® is a registered trade mark of United Business Media LLC. HDI® is a part of UBM TechWeb, a division of UBM LLC;
  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.