HDI Desktop Support Manager Certification

HDI-DSM

HDI Desktop Support Manager CertificationCertyfikat przeznaczony dla osób z doświadczeniem w codziennym zarządzaniu grupami wsparcia technicznego i całością prac centrów wsparcia. Egzamin i szkolenie przeznaczone są zarówno dla nowych menedżerów, jak i tych, chcących podnosić swoje doświadczenie. Certyfikat dowodzi, że dany kierownik potrafi spełnić potrzeby klientów oraz powiązać działania centrów obsługi z polityką i strategią firmy.

Szkolenie i certyfikacja

Menedżer centrum obsługi jest odpowiedzialny za realizację działań i planów centrum wsparcia technicznego, gwarantujących satysfakcję klientów oraz spełnienie potrzeb firmy. Certyfikat potwierdza posiadane przez niego umiejętności, które pomagają w realizacji tych zadań. HDI oprócz certyfikacji oferuje także szkolenia na których uczestnicy mogą nauczyć się:
  • kim jest efektywny menedżer centrów obsługi;
  • jak stworzyć dokumenty umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług lub gwarantowanym poziomie wsparcia oraz jak opracować standardy procedowania w zakresie katalogu usług;
  • relacji między procesami zarządzania usługami IT;
  • jakie są technologie wykorzystywane w centrach obsługi;
  • jakie są procesy.


Zobacz też

Bibliografia

Znaki towarowe

  • HDI® is a registered trade mark of United Business Media LLC. HDI® is a part of UBM TechWeb, a division of UBM LLC;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.