HDI Desktop Support Manager

HDI Certified Desktop Support Manager - Certyfikat potwierdzający posiadanie, przez osoby zarządzające bezpośrednim wsparciem użytkowników, wiedzy o najlepszych praktykach niezbędnych do efektywnego zarządzania operacyjnego i taktycznego komponentami centrum wsparcia, a także zapewnienia spójności z celami biznesowymi organizacji.

Szkolenie

Adresatami szkolenia HDI Desktop Support Manager są osoby pełniące funkcje kierownicze lub przygotowujące się do pełnienia takich funkcji w obszarze bezpośredniego wsparcia użytkowników. W trakcie szkolenia przekazywana jest wiedza na temat taktyki działania centrum wsparcia oraz operacyjnego zarządzania jej funkcjonowaniem. Uczestnicy są zapoznawani z rolą centrum wsparcia w usługowym modelu działania IT, z różnymi aspektami zarządzania pracownikami oraz z najlepszymi praktykami w zakresie promowania centrum wsparcia.

Szkolenie przygotowuje do zdania egzaminu certyfikacyjnego HDI Desktop Support Manager.

Szkolenie obejmuje:

Zobacz też

Bibliografia

Znaki towarowe

  • HDI® is a registered trade mark of United Business Media LLC. HDI® is a part of UBM TechWeb, a division of UBM LLC;
  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.