HDI Customer Service Representative Certification

HDI-CSR, pol. HDI Specjalista Centrum Wsparcia

HDI Customer Service Representative Certification – potwierdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie obsługi klienta, umiejętności komunikacyjnych, rozwiązywania problemów i efektywności. Adresatami międzynarodowego certyfikatu HDI Customer Service Representative, przyznawanego przez HDI czy HDI-Poland, są pracownicy I linii wsparcia i pracownicy call center.

Certyfikacja i szkolenie

Aby uzyskać certyfikat należy zdać egzamin HDI Customer Service Representative. Do egzaminu może z kolei przygotować odpowiednie szkolenie HDI. Szkolenie takie przekazuje wiedzę na temat umiejętności oraz technik potrzebnych do właściwej obsługi użytkowników w organizacjach świadczących usługi wsparcia. Uczy m.in. rozpoznania wymagań biznesowych klienta, krytycznego myślenia oraz szybkiego rozwiązywania incydentów, uzyskiwania zadowolenia klienta dzięki aktywnemu słuchaniu oraz stosowaniu strategii efektywnej komunikacji.

W zakresie szkolenia znajdują się:
  • szybkie rozpoznanie wymagań biznesowych klienta i spełnienie jego oczekiwań;
  • krytyczne myślenie oraz szybkie rozwiązywanie incydentów;
  • uzyskiwanie zadowolenia klienta dzięki aktywnemu słuchaniu oraz stosowaniu strategii efektywnej komunikacji;
  • najlepsze praktyki stosowane w działach wsparcia.


Zobacz też

Bibliografia

Znaki towarowe

  • HDI® is a registered trade mark of United Business Media LLC. HDI® is a part of UBM TechWeb, a division of UBM LLC;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.