HDI Customer Service Representative

HDI Certified Customer Service RepresentativeCertyfikat potwierdzający, że jego właściciel posiada wiedzę oraz kompetencje niezbędne do obsługi użytkowników na wysokim poziomie. Może je wykorzystać zarówno w centrach wsparcia, jaki i call center, zapewniając właściwą odpowiedź na potrzeby użytkowników.

Szkolenie

Szkolenie HDI Customer Service Representative (polski odpowiednik HDI Specjalista Centrum Wsparcia) ma na celu przekazanie wiedzy na temat umiejętności oraz technik potrzebnych do identyfikacji potrzeb użytkowników, a następnie odpowiedniego ich zaspokojenia.

Szkolenie to przygotowuje także do zdania egzaminu w języku angielskim HDI Customer Service Representative, ewentualnie w języku polskim HDI Specjalista Centrum Wsparcia.

Szkolenie obejmuje:
  • identyfikację ról pracownika wsparcia oraz określenie umiejętności niezbędnych do pełnienia tych ról;
  • przekazanie wiedzy oraz praktyki efektywnej komunikacji;
  • identyfikację podstaw krytycznego myślenia;
  • podstawowe informacje o procesie zarządzania incydentami;
  • analizę sposobów zaspokojenia potrzeb użytkowników, w tym umiejętność wykorzystania inteligencji emocjonalnej;
  • przekazanie wiedzy o najlepszych praktykach wykorzystywanych w centrum wsparcia.


Zobacz też

Bibliografia

Znaki towarowe

  • HDI® is a registered trade mark of United Business Media LLC. HDI® is a part of UBM TechWeb, a division of UBM LLC;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.