HDI Support Center Team Lead Certification Przekierowano ze strony: HDI-SCTL

HDI Support Center Team Lead Certification (HDI-SCTL) – Certyfikat będący potwierdzeniem posiadania umiejętności w zakresie komunikacji między członkami zespołu a kierownictwem np. menedżerem centrum wsparcia.

Szkolenie i certyfikacja

Support Center Team Lead dzięki szkoleniu to pracownik, który potrafi wdrażać procedury rozwoju, szkolić członków własnego zespołu tak by ten odnosił sukcesy. Przede wszystkim umie czuwać dzień w dzień nad pracami centrum wsparcia. Egzamin, jak i szkolenia HDI przygotowane są dla tych doświadczonych pracowników technicznych, którzy umieją zrozumieć znaczenie procedur centrum wsparcia oraz praktyki i istotne funkcje takie jak tworzeni harmonogramów, organizacja szkoleń i zarządzanie przebiegiem prac.

Szkolenie, przygotowujące do zdania egzaminu certyfikacyjnego obejmuje:

Zobacz też

Bibliografia

Znaki towarowe

  • HDI® is a registered trade mark of United Business Media LLC. HDI® is a part of UBM TechWeb, a division of UBM LLC;
  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.