HDI-Poland

HDI-Poland
organizacja
data rozpoczęcia działalności1998 r.
siedzibaWarszawa
język roboczypolski
Strona internetowa


HDI-Poland – organizacja będąca polskim partnerem stowarzyszenia HDI. Obecnie formalnym partnerem HDI w Polsce jest firma CTPartners S.A., posiadająca tytuł HDI Gold Partner. Działania HDI-Poland koncentrują się na promowaniu najlepszych praktyk zawartych w standardach HDI poprzez organizację konferencji, seminariów, konkursów promujących najciekawsze osiągnięcia centrów wsparcia działających w Polsce.

Spis treści

Historia

W Polsce HDI rozpoczęło działalność w 1998 roku pod nazwą Instytut Help Desk Polska (IHD Polska), a w styczniu 1999 roku odbyła się pierwsza konferencja Instytutu Help Desk Polska. Niestety, mała dojrzałość polskich organizacji wsparcia informatycznego spowodowała, że działalność ta nie rozwinęła się. Reaktywacja działalności nastąpiło 23 czerwca 2003 r. podczas spotkania, w którym uczestniczył m.in. dr Joachim E. Wolbersen, prezes i współzałożyciel Help Desk Institute Germany, współtwórca i master audytor programu certyfikacji centrum wsparcia. Efektem spotkania było zainicjowanie działalności klubu Instytut Help Desk w Polsce. Klub działał do 1 kwietnia 2004 r., kiedy to spółka CTPartners uzyskała tytuł International Partner Help Desk Institute i jako HDI Central Europe Poland zaczęła oficjalnie reprezentować HDI na terenie Polski.

W lutym 2007 roku firma CTPartners podpisała umowę z Help Desk Institute w Wielkiej Brytanii na mocy której nastąpiła zmiana nazwy organizacji w Polsce na obecną, czyli HDI-Poland. W październiku tego samego roku firma CTPartners oraz Think Service Inc. podpisały umowę, dzięki której organizacja HDI-Poland stała się partnerem organizacji HDI w Stanach Zjednoczonych (HDI Gold Partner). Współpraca z najstarszą organizacją HDI pozwoliła na dostęp do jej zasobów wiedzy, a także możliwość korzystania z bogatych doświadczeń innych organizacji HDI na całym świecie.

Szkolenia i certyfikacja

Wszystkie szkolenia i egzaminy HDI są dostarczane przez firmę szkoleniowo-doradczą CTPartners S.A., która posiada status HDI Gold Partner. W szczególności dostępne są następujące szkolenia prowadzone w języku polskim:
  • HDI Specjalista Centrum Wsparcia (polski odpowiednik szkolenia HDI Customer Service Representative)
  • HDI Koordynator Centrum Wsparcia (polski odpowiednik szkolenia HDI Support Center Analyst)
  • HDI Menedżer Centrum Wsparcia (polski odpowiednik szkolenia HDI Support Center Manager)
  • HDI Podstawy zarządzania wiedzą w oparciu o standard KCS (polski odpowiednik szkolenia HDI Knowledge Management Foundations: KCS Principles)

Istnieje także możliwość zdawania egzaminów:

Uzupełnieniem oferty szkoleń certyfikacyjnych są warsztaty i szkolenia autorskie, opracowane przez najlepszych w swojej dziedzinie ekspertów i trenerów:
  • Techniki prowadzenia rozmów telefonicznych - warsztaty poświęcone jest rozwijaniu praktycznych umiejętności telefonicznego świadczenia usług wsparcia użytkowników IT.
  • Miary i pomiary sukcesu centrum wsparcia - szkolenie przekazuje wiedzę na temat rodzajów i przeznaczenia metryk. Ma na celu zapoznanie uczestników z tematyką dotyczącą wykonywania pomiarów w praktyce zarządzania centrum wsparcia oraz umiejętności analizy wyników.
  • Budowa organizacji wsparcia - celem warsztatów jest przekazanie wiedzy oraz wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie budowy organizacji wsparcia, z wykorzystaniem procesowego modelu działania. Warsztaty dają możliwość praktycznego przećwiczenia zagadnień omawianych na szkoleniach ITIL m.in z zakresu Eksploatacji Usług w połączeniu z najlepszymi praktykami zawartymi w standardzie HDI.


Zobacz też

Bibliografia

Strona HDI-Poland

Znaki towarowe

  • HDI® is a registered trade mark of United Business Media LLC. HDI® is a part of UBM TechWeb, a division of UBM LLC;
  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.