HDI

HDI
organizacja
data

ustanowienia
1989
Global Brand DirectorCraig Baxter
Director of eventsMichelle Frilow
Executive Director of Certification and TrainingRick Joslin
siedzibaColorado Springs
członkowie120 000
język roboczyangielski
Strona internetowa


HDI – stowarzyszenie profesjonalistów i organ certyfikacyjny sektora związanego ze wsparciem usług informatycznych. HDI tworzy platformę komunikacji dla społeczności specjalistów, ekspertów, wszystkich zainteresowanych tematyką wsparcia usług informatycznych. HDI promuje najlepsze praktyki wsparcia poprzez organizację konferencji, seminariów, publikację materiałów oraz publikowanie wyników własnych badań rynku. Stowarzyszenie ponadto organizuje szkolenia i przeprowadza egzaminy certyfikacyjne dla tysięcy profesjonalistów z branży. Obecnie HDI to społeczność około 120 tyś. pracowników wsparcia technicznego z całego świata.

Spis treści

Historia

Stowarzyszenie powstało w 1989 roku w Ameryce pod wpływem kilku spotkań odbywających się pod wspólną nazwą Help Desk - Problem Management. A Round Table Symposium for Experienced Personel Only, na których omawiano zagadnienia poświęcone centrom wsparcia dla systemów informatycznych. Efektem tych spotkań było właśnie powołanie w 1989 roku pierwszej organizacji Help Desk Institute. Idea ta dosyć szybko rozprzestrzeniła się także w Europie - pierwsze "oddziały" Help Desk Institute powstały w Skandynawii, Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech.

HDI, jako organizacja niezależna od dostawców rozwiązań informatycznych, koncentruje się na budowie standardów opartych o najlepsze praktyki sektora wsparcia, tworzenie szkoleń opartych o te standardy i zapewnia możliwość uzyskania certyfikatów potwierdzających znajomość najlepszych praktyk oraz ich wykorzystanie w praktyce (w przypadku certyfikacji centrów wsparcia). Organizacja rozwija działalność związaną z promowaniem najlepszych praktyk wykorzystując do tego celu spotkania społeczności specjalistów oraz korzystając z mediów internetowych.

Certyfikacja

Standardy są tworzone przez HDI International Certification Standards Committee, międzynarodowy zespół ekspertów oraz praktyków sektora wsparcia. Standardy obejmują:
  • Standardy indywidualne - zawierające wiedzę niezbędną do pełnienia odpowiedniej roli w centrum wsparcia (np. specjalista lub menedżer)
  • Standard centrum wsparcia - określający zestaw najlepszych praktyk, niezbędnych do zapewnienia efektywnego działania centrum wsparcia.


W oparciu o standardy indywidualne opracowane zostały przez HDI szkolenia, które umożliwiają przyswojenie odpowiedniego zakresu wiedzy, a tym samym uzyskanie, po zdaniu egzaminu, odpowiedniego certyfikatu.

W oparciu o standard centrum wsparcia (HDI Support Center Standard) przeprowadzane są audyty certyfikujące umożliwiające uzyskanie certyfikatu HDI Certified Support Center.

Korzystając z tego standardu można także przeprowadzić analizę wykorzystania najlepszych praktyk, co umożliwia ocenę wielkości luki pomiędzy aktualnym stanem centrum wsparcia a wskazaniami najlepszych praktyk. Tym samym możliwa jest wymierna ocena efektywności podejmowanych działań doskonalących działanie centrum wsparcia.

Poniżej przedstawiono listę certyfikowanych szkoleń HDI:

Zobacz też

Bibliografia

Oficjalna strona HDI

Znaki towarowe

  • HDI® is a registered trade mark of United Business Media LLC. HDI® is a part of UBM TechWeb, a division of UBM LLC;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.