Gwarancja (ITIL) ang. warranty

Gwarancja - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) zapewnienie, że produkt lub usługa spełni uzgodnione wymagania. Może być określona jako formalne porozumienie, takie jak umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (ang. SLA), czy inny kontrakt lub może wynikać z przekazu marketingowego lub wizerunku marki.[1]

Gwarancja odnosi się:

Gwarancja może być podsumowaniem tego, "jak usługa jest świadczona" oraz może być używana do określenia, czy usługa jest zdatna do użytku. Wartość biznesowa usługi informatycznej jest tworzona przez połączenie użyteczności i gwarancji.

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.