ISO/IEC 27031 Przekierowano ze strony: Guidelines for information and communication technology readiness for business continuity ang. Guidelines for information and communication technology readiness for business continuity

ISO/IEC 27031
Norma
Zarządzanie Ciągłością Działania
Logo ISO/IEC
WłaścicielISO/IEC
RozpowszechnianieISO
Powstanie2011 r.
CertyfikacjaISO
Oficjalna strona internetowa


ISO/IEC 27031 - międzynarodowa norma opisująca koncepcje i zasady gotowości teleinformatyki (ang. Information and Communication Technology, ICT) do zapewnienia ciągłości biznesu. Zapewnia ramy metod i procesów do zidentyfikowania i określenia wszystkich aspektów udoskonalania gotowości ICT organizacji do zapewnienia ciągłości biznesowej. Zakres ISO/IEC 27031:2011 obejmuje wszystkie zdarzenia i incydenty (łącznie z tymi, które są związane z bezpieczeństwem), które mogłyby mieć wpływ na infrastrukturę i systemy ICT.

Powiązane standardy

  • ISO/IEC 24762:2008 – Guidelines for information and communications technology disaster recovery services
  • ISO/IEC 27001:2005 – Information security management systems – Requirements – wymagania
  • ISO/IEC 27002:2005 – Code of practice for information security management


Odbiorcy docelowi

Menedżerowie i członkowie personelu zaangażowanego zapewnienie ciągłości biznesu i proces ciągłości usług IT.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.