Grupa zadaniowa

grupa celowaGrupa zadaniowa - grupa społeczna, celowo powołana do zrealizowania konkretnego zadania. Tego typu grupy mają charakter krótkotrwały. Istnieją do momentu zrealizowania zadania. Więzi społeczne są w nich sformalizowane i zinstytucjonalizowane, opierają się jedynie na stycznościach rzeczowych.

Spis treści

CharakterystykaAtrybutami grup zadaniowych są:
 • kontraktowy charakter;
 • impersonalny (nieosobowy, bezosobowy) charakter członków;
 • hierarchizacja;
 • wyodrębniona struktura.


Proces powstawania

Grupy zadaniowe powstają na drodze od potrzeby do jej realizacji. Możemy wyróżnić następujące etapy:
 • zaistnienie potrzeb;
 • przekształcenie się potrzeb w interesy;
 • ewolucja interesów w cele (konkretyzacja interesów);
 • realizacja celów, prowadząca do realizacji interesów.


Imperatyw organizacyjny

W grupach zadaniowych istnieje imperatyw organizacyjny, czyli zbiór tendencji, którym się one poddają. Składa się on z:
 • tendencji do jednoczenia się;
 • tendencji do koordynacji i centralizacji;
 • tendencji do wykształcania fachowego grona kierowniczego (grona ekspertów);
 • tendencji do powstawania silnej, wyalienowanej grupy ścisłego kierownictwa.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.