Strategia GRIT Przekierowano ze strony: Graduated and Reciprocated Initiatives in Tension Reduction ang. Graduated and Reciprocated Initiatives in Tension Reduction

Strategia GRIT (pl. jednostronna inicjatywa stopniowej redukcji napięcia) - stopniowe i odwzajemnione skłanianie do obniżenia napięcia. Strategia ograniczania konfliktu w sytuacjach negocjacyjnych. GRIT jest to dążenie jednej ze stron do normalizacji układów.

Spis treści

Charakterystyka

Przesłanki strategii GRIT można przedstawić następująco [1]:

  • Zaskakujące pojawienie się nieoczekiwanych, bo dobrych działań wpływa na drugą stronę mobilizująco do działania poznawczego, skłania do przemyślenia relacji. Efekt ten jest większy, gdy pokojowe działania powtarzane są co najmniej dwu- lub trzykrotnie (ale nie więcej);


  • Akcentuje się wspólną odpowiedzialność za zyski i straty, bez wzajemnego ustalania. Zaprzecza to głównemu mechanizmowi konfliktu, jakim jest obwinianie innych;


  • Przyjęcie jako destrukcyjnych i niewłaściwych uczuć wrogości i niecierpliwości. Te dwa uczucia są bezproduktywne, a za produktywną trzeba uznać rzeczową wytrwałość. Pozwala ona działać sensownie nawet wobec złośliwych i tendencyjnych.


  • Zamiast powszechnie aprobowanego hasła "Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie" trzeba kierować się hasłem: "Możemy działać wspólnie".


Etapy strategii GRIT  • Etap I - zapowiedź działań pokojowych. Jest to skomplikowany etap, ze względu na fakt, że często druga strona nie chce nas słuchać.


  • Etap II - realizacja zapowiadanych aktów kooperacyjnych bez względu na postępowanie drugiej strony.


  • Etap III - następuje po trzykrotnym negatywnym ustosunkowaniu się drugiej strony do działań pokojowych.


  • Etap IV - powrót do zapowiedzi kooperacji, a więc do początku GRIT wszystko należy rozpocząć od nowa [2].


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.