Odtworzenie stopniowe (ITIL) Przekierowano ze strony: Gradual recovery (ITIL) ang. gradual recovery

Odtworzenie stopniowe - określona w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) opcja odtwarzania, określana również jako zimna gotowość. Stopniowe odtworzenie używa zazwyczaj przenośnego lub stałego obiektu, mającego wsparcie środowisk i okablowania sieciowego, ale nie systemów komputerowych. Sprzęt i oprogramowanie instalowane są jako część planu ciągłości (świadczenia) usług informatycznych. Stopniowe odtworzenie trwa zazwyczaj dłużej niż trzy dni, a może też potrwać znacznie dłużej.[1]

Uwagi

Termin zimna rezerwa jest używany w języku potocznym.

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.