Gra szkoleniowa

Gra szkoleniowa - narzędzie szkoleniowe realizowane w formule interaktywnego współdziałania uczestników szkolenia, zgodnie z zasadami podanymi przez trenera oraz pod jego nadzorem. Może ona trwać od kilku godzin do kilku dni.

Spis treści

Dwa wymiary gry szkoleniowej

Każda gra szkoleniowa posiada dwa aspekty:
  • zabawy - stosowanie zasad gry powinno prowadzić do zdefiniowanego na początku gry zwycięstwa;
  • edukacji - uczestnicy doświadczają realiów danego środowiska gry.


Uczestnictwo

W grze szkoleniowej można uczestniczyć:
  • bezpośredniego, uczestnicząc w sesji szkoleniowej;
  • za pośrednictwem systemu informatycznego lub za pomocą narzędzi e-learningowych.


Cele

Cele gry szkoleniowej obejmują:
  • przekazanie wiedzy;
  • wpojenie umiejętności;
  • budowanie właściwych postaw.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.