Gra dydaktyczna

Gra dydaktyczna - metoda nauczania, w której gra wykorzystywana jest jako forma ułatwiająca zdobywanie wiedzy i umiejętności. Gra stanowi odmianę zabawy, co jest jej cechą charakterystyczną. Należy przy tym przestrzegać określonych zasad. Gra dydaktyczna ma służyć wyrobieniu szacunku wobec zasad oraz przyzwyczaić uczestników do przyjmowania zarówno zwycięstw, jak i porażek.

Wyróżnia się trzy metody wykorzystywania gier dydaktycznych:
  • metoda symulacyjna - gra dydaktyczna stanowi symulację, której przedmiotem jest rzeczywistość;
  • metoda sytuacyjna - jest odniesieniem do sytuacji fikcyjnych, które są prawdopodobne. Zadaniem uczestników jest analiza problemu;
  • metoda inscenizacji - gra dydaktyczna polega na odtwarzaniu roli lub dialogu w sytuacji fikcyjnej, co ma wpływ na rozwój emocjonalny i intelektualny uczestników.


Bibliografia  • C. Kupisiewicz: Podstawy dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1982


  • W. Okoń: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1998
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.