Gospodarowanie zapasami

Gospodarowanie zapasami - czynności skupiające się na maksymalnej redukcji zapasów i optymalizacji przepływów materiałowych. Celem zarządzania zapasami jest zapewnienie ich wielkości niezbędnej do prowadzenia działalności przy najmniejszych możliwych kosztach.

Podstawowe zasady gospodarowania zapasami

  • minimalizacja nakładów na zakup, sprowadzanie i utrzymywanie zapasów;
  • zapewnienie ciągłości produkcji i rytmiczności obsługi odbiorców przy najniższych kosztach zapasów;
  • niedopuszczanie do powstawania nadmiernych i zbędnych zapasów oraz optymalne ich zagospodarowanie w razie ich wystąpienia;
  • przeciwdziałanie stratom ilościowym i jakościowym oraz normalnemu zużyciu zapasów.


Metody zarządzania zapasamiBibliografia

  • Agnieszka Musiał: Gospodarowanie zapasami, Encyklopedia zarządzania
  • G. Radziejowska, P. Mastej: Logistyka w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001
  • J. Lichtarski: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 1999
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.