Gospodarka cyfrowa ang. Digital economy, Internet Economy, Web Economy

Gospodarka cyfrowa - rodzaj gospodarki zdeterminowanej intensywnym rozwojem nowoczesnych technologii IT, w której istotną rolę odgrywają takie zjawiska jak:

 • upowszechnienie i komercyjne wykorzystanie mediów społecznościowych (ang. social media);
 • rozwój i popularyzacja technologii mobilnych (ang. mobile technology);
 • przetwarzanie w chmurze (ang. cloud computing);
 • rozkwit koncepcji Internetu rzeczy (ang. Internet of Things, IoT);
 • rozpropagowanie systemów analitycznych czasu rzeczywistego (ang. real-time system, real-time computing, RTC).


Za umowny początek Gospodarki cyfrowej przyjmuje się lata dziesiąte XXI wieku.

Spis treści

E-gospodarka / Nowa Gospodarka

Spotkany w literaturze i publicystyce termin e-gospodarka lub Nowa Gospodarka odnosi się do okresu poprzedzającego Gospodarkę cyfrową.

W czasach e-gospodarki, technologie informatyczne pozwalały jedynie na "ręczne" przesyłanie sformatowanych lub niesformatowanych informacji biznesowych, administracyjnych i innych, za pomocą środków elektronicznych (takich jak poczta elektroniczna, internet, elektroniczne tablice informacyjne, elektroniczne operacje finansowe, elektroniczny transfer funduszy i elektroniczna wymiana danych) pomiędzy dostawcami, odbiorcami, jednostkami rządowymi i innymi partnerami w celu przeprowadzenia i realizacji transakcji w biznesie, działalności administracyjnej i usługowej.

W okresie tym systemy mogły wymieniać się informacjami wyłącznie za pośrednictwem człowieka - tzw. interfejs białkowy. Przejście do gospodarki cyfrowej oznacza, że dzięki zaawansowanej integracji wymiana informacji jest zautomatyzowana.

Industry 4.0

Industry 4.0 (niem. Industrie 4.0, pol. czwarta rewolucja przemysłowa) jest wizją rozwoju przemysłu i produkcji w Niemczech, która została opracowana na podstawie badań porównawczych konkurencyjności gospodarki niemieckiej zleconych przez niemiecki rząd federalny. Termin (w oryginale Industrie 4.0) po raz pierwszy był użyty na targach w Hanowerze w roku 2011. W październiku 2012 r. grupa robocza kierowana przez Siegfrieda Daisa z firmy Robert Bosch GmbH przedstawiła rządowi federalnemu zestaw zaleceń wdrożeniowych koncepcji, a 8 kwietnia 2013 roku grupa zaprezentowała raport końcowy. Przewiduje się, że urzeczywistnienie tej wizji może zająć 10-20 lat. Wizja ta pokrywa się w obszarze produkcji ze zmianami niesionymi przez gospodarkę cyfrową.

Celem tego projektu jest zwiększenie konkurencyjności przemysłu poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych realizujących tzw. Internet rzeczy, czyli wszechobecne łączenie ludzi, rzeczy i maszyn. Termin "Industry 4.0" nawiązuje do czwartej rewolucji przemysłowej. Pierwsza związana była z mechanizacją produkcji dzięki silnikom parowym, druga - z wprowadzeniem produkcji masowej dzięki elektryczności, trzecia - z IT i wykorzystaniem sterowników elektronicznych do dalszej automatyzacji produkcji.Wyróżniki gospodarki cyfrowej

Cechami charakterystycznymi gospodarki cyfrowej są:

 • elastyczność podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw) i instytucji;
 • lepsze niż w tradycyjnej gospodarce interakcje biznesowe;
 • zapewnienie klientom, pracownikom i partnerom maksymalnych korzyści;
 • zdolność do tworzenia zupełnie nowych modeli biznesowych.

Elastyczność podmiotów

Elastyczność podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw) i instytucji (w tym urzędów państwowych i samorządowych) oznacza zdolność do tworzenia nowych i innowacyjnych produktów i usług, które są ściśle dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów. Wykorzystywane technologie i organizacja tych przedsiębiorstw zapewnia niespotykaną wcześniej wydajność operacji wewnętrznych i dostępność usług dla klientów.

Interakcje biznesowe

Lepsze niż w tradycyjnej gospodarce interakcje biznesowe są zapewnione przez łączność cyfrową obejmującą ludzi (klientów, pracowników, partnerów itp.), miejsca (sklepy, fabryki, biura, magazyny, itp.) i rzeczy (maszyny produkcyjne, produkty, flotę transportową, infrastrukturę itp.). Jest ona oparta na zautomatyzowanym połączeniu aplikacji biznesowych i aplikacji przeznaczonych dla klientów w różnych korporacyjnych środowiskach informatycznych, takich jak chmura publiczna i prywatna, infrastruktura lokalna, rozwiązania mobilne i inne urządzenia podłączone do Internetu. Wszystkie usługi podmiotów gospodarczych i instytucji mogą bez problemu komunikować się ze sobą w czasie rzeczywistym niezależnie od lokalizacji, obsługiwanego kanału oraz wykorzystywanych źródeł danych.

Maksymalne korzyści

Zapewnienie klientom, pracownikom i partnerom maksymalnych korzyści odbywa się poprzez budowie łańcuchów wartości opartych na interfejsach programowania aplikacji (API) — kodu, który pozwala różnym elementom oprogramowania komunikować się ze sobą. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą rozszerzać swoje relacje z partnerami i przyspieszyć rozwój biznesowy. Dla zapewnienia satysfakcji klientów istotne znaczenie ma przede wszystkim zdolność przedsiębiorstw do:

 • wytwarzania produktów i usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb;
 • dostarczania nowych i innowacyjnych produktów oraz usług;
 • skrócenie cyklu wytwórczego (od pomysłu do produktu);
 • zapewnienia doskonałej obsługi np. mogą łatwo uzyskać dostęp do swoich zamówień i zmieniać ich status na portalu firmy;
 • dostępności przez różne kanały, np. sklep stacjonarny, lokalne i mobile platformy handlowe oraz ulubione aplikacje.

Nowe modele biznesowe

Zdolność do tworzenia zupełnie nowych modeli biznesowych stanowi podstawową płaszczyznę rywalizacji z konkurentami. Zastępuje ona nie tylko anachroniczną konkurencję cenową, ale również konkurencję opartą na wprowadzaniu nowych produktów lub szybszym uruchamianiu nowych usług. Przykładem takich modeli są: Netflix, Uber, Amazon czy Airbnb.

Transformacja cyfrowa

Przejście do Gospodarki cyfrowej wiąże się z upowszechnianiem wykorzystania technik informacyjnych, a przede wszystkim zaawansowanej wymiany danych i integracji systemów informatycznych poszczególnych przedsiębiorstw i instytucji. Upowszechnianie to odbywa się zarówno na drodze powstawania nowych organizacji, które od samego początku działają w modelu dostosowanym do Gospodarki cyfrowej, jak i transformacji organizacji już działających. Transformacja, nazywana transformacją cyfrową (ang. Digital Transformation) obejmuje zarówno zmiany technologiczne, jak i transformację modelu zarządzania.

Jak czytamy w opracowaniu McKinsey Consulting: „Cyfryzacja zmienia w fundamentalny sposób krajobraz konkurencyjności w wielu sektorach. Dzięki niej wielu nowych graczy pojawia się w miejscach, gdzie nikt ich nie oczekiwał. Dlatego też każda firma może spodziewać się nagłego wyrośnięcia zupełnie nowych konkurentów, a tradycyjny podział na branże zaczyna się zacierać”.[1]

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 11 października 2016 r.