Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Gospodarka Materiałowa i Logistyka - polski miesięcznik wydawany przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Miesięcznik dla osób zajmujących się zawodowo zarządzaniem zakupami, menedżerów działów logistyki i firm świadczących usługi logistyczne, a także wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych wyższych uczelni.

Zawartość

Publikowane w piśmie artykuły zawierają wyniki badań, opisy najlepszych praktyk oraz dorobek naukowy z dziedziny zarządzania łańcuchami dostaw zakupami oraz szeroko pojętego zarządzania logistyką. Zawiera także teksty o zastosowaniu najnowszych technologii w tych obszarach oraz analizy rynków materiałowych, zajmuje się też ekologicznymi, społecznymi i prawnymi aspektami logistyki, infrastrukturą logistyczną i transportową oraz logistyką miejską.

Historia

Czasopismo zostało założone w 1949 roku jako dwutygodnik i do 1993 ukazywało się pod nazwą: Gospodarka Materiałowa, wydawcą od początku jest PWE. Autorami tekstów są wykładowcy uczelni ekonomicznych i praktycy zatrudnieni w dużych polskich przedsiębiorstwach.

„Gospodarka Materiałowa i Logistyka” jest czasopismem naukowym punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.