Gospodarka API ang. API Economy

Gospodarka API - model współdziałania firm, organizacji i instytucji publicznych, w którym wybierają one z zestawu publicznych i prywatnych API usługi, które mogą łatwo zintegrować, stwarzając w ten sposób nowe usługi dla konsumentów.

Spis treści

API i WebAPI

API czyli interfejs programistyczny aplikacji (ang. Application Programming Interface) to sposób, rozumiany jako ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komputerowe komunikują się między sobą. API definiuje się na poziomie kodu źródłowego dla takich składników oprogramowania jak np. aplikacje, biblioteki czy system operacyjny. Zadaniem API jest dostarczenie odpowiednich specyfikacji podprogramów, struktur danych, klas obiektów i wymaganych protokołów komunikacyjnych. Przykładem API jest POSIX, czy też Windows API.

WebAPI to interfejs komunikacyjny korzystający z protokołu HTTP i formatu JSON lub XML (w przypadku przesyłania jednej zmiennej czasem używany jest zwykły tekst). Pozwala on na komunikację pomiędzy użytkownikami a systemem zlokalizowanym na serwerze. Zbiór usług WebAPI pozwala programistom tworzyć programy i usługi umożliwiające użytkownikom zdalny dostęp do zasobów serwisu.

Dźwignia ekonomiczna

API pozwalają na stworzenie uproszczonego interfejsu pozwalającego na dostęp do funkcji aplikacji biznesowych i danych w nich zgromadzonych w czasie rzeczywistym. Takie postępowanie umożliwia stworzenie dźwigni biznesowej, której działanie jest analogiczne do dźwigni finansowej. Ekonomię API można zdefiniować jako komercyjną wymianę zasobów informacyjnych.[1] Wykorzystanie API umożliwia między innymi:

  • udostępnienie treści jednego serwisu poprzez inny serwis;
  • wykorzystanie logowania w jednym serwisie do potwierdzenia tożsamości w innym;
  • realizację płatności bezpośrednio w sklepie internetowym lub platformie transakcyjnej.


Łańcuch dostaw

Gospodarka API to gospodarka, w której w zauważalny sposób rozmywają się granice poszczególnych firm, co wynika z wzajemnego wykorzystywania zasobów informacyjnych. Istotnej zmianie ulega łańcuch dostaw:

  • bardzo znacząco zwiększa się liczba podmiotów, które w nim uczestniczą;
  • ulega zauważalnemu skróceniu czas realizacji zamówienia;
  • zwiększa się komfort klientów dzięki wyeliminowaniu oddzielnego logowania do systemów poszczególnych uczestników (sklep, bank, firma logistyczna itp.);
  • zwiększa się satysfakcja klientów dzięki nowym funkcjonalnościom, jak np. łatwość dostępu do ocen innych kupujących, możliwość śledzenia przesyłek itp.;
  • reklama jest bardziej spersonalizowana, dzięki czemu zmniejszyła się ilość informacji niechcianej.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 6 grudnia 2016 r.