Szybkie odtworzenie (ITIL) Przekierowano ze strony: Gorąca gotowość (ITIL) ang. fast recovery

Szybkie odtworzenie - okreslana w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) opcja odtwarzania, znana także jako gorąca gotowość. Szybkie odtworzenie normalnie korzysta z dedykowanego środowiska ze skonfigurowanymi systemami komputerowymi i oprogramowaniem gotowym do uruchomienia usług informatycznych. Szybkie odtworzenie trwa zazwyczaj do 24 godzin, ale może być szybsze, jeśli nie ma potrzeby przywracania danych z kopii bezpieczeństwa.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.