GTIN ang. Global Trade Item Number, GTIN

GTIN - Globalny Numer Jednostki Handlowej – określa unikatowy kod przedmiotu handlu (wyrobu lub usługi).

Nazwa GTIN określa zbiorczo całą rodzinę opracowanych przez GS1 struktur identyfikatorów. Identyfikatory mogą składać się z 8, 12, 13 lub 14 cyfr.

Spis treści

ZastosowanieNumery GTIN stosowane są w celu identyfikacji jednostek przeznaczonych do skanowania w punkcie sprzedaży detalicznej oraz towarów w opakowaniach niedetalicznych (hurtowych, pośrednich zbiorczych), przeznaczonych do skanowania w dowolnej fazie produkcji, Transportu i handlu.

W Polsce jedyną instytucją uprawnioną do nadawania identyfikatorów globalnych, w celu tworzenia numerów GTIN do oznaczania jednostek handlowych jest Instytut Logistyki i Magazynowania – polska organizacja krajowa GS1.

ZaletyZastosowanie kodów GTIN pozwala na:
 • oszczędność miejsca na opakowaniu bądź etykiecie;
 • możliwość poprawnego kodowania towarów o złożonych, nieregularnych kształtach;
 • możliwość pełnej identyfikacji dostawcy, w miejsce rozwiązań krajowych czy wewnętrznych, szczególnie dla towarów o zmiennej ilości w opakowaniach detalicznych;
 • lepszą kontrolę sprzedaży, dzięki ewidencji dat ważności i partii produkcyjnych;
 • ujednolicenie identyfikacji na poziomie międzynarodowym, w miejsce rozwiązań krajowych czy lokalnych (dotyczy wszystkich towarów o zmiennej ilości w opakowaniach detalicznych);
 • zminimalizowanie czasu obsługi przez kasjera i oszczędność czasu klienta poprzez redukcję ręcznego wprowadzania danych;
 • zautomatyzowanie zarządzania datami ważności kuponów.


Budowa koduPrzykładowo kod 14–cyfrowy składa się z:
 • 1 cyfry wskazującej poziom pakowania,
 • 3–cyfrowego kodu organizacji krajowej GS1 (potocznie: "kod kraju", np. 590 – Polska),
 • 4-7 cyfr numeru jednostki kodującej GS1 (potocznie: "numer firmy"),
 • 2-5 cyfr kodu produktu,
 • 1 cyfry kontrolnej.


Długość kodu firmy oraz kodu produktu zawsze wynosi razem 9 cyfr.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.