Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ( GIOŚ )
Organizacja
Data

ustanowienia
wrzesień 1980 r.
Siedzibaul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

Strona internetowa


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - centralny organ administracji rządowej, kierujący działalnością Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, która kontroluje przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, bada stan środowiska oraz przeciwdziała nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska. Powoływany i odwoływany jest przez Prezesa Rady Ministrów.

Zadania GIOŚ

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska kontroluje przestrzeganie prawa o ochronie środowiska oraz bada stan środowiska naturalnego[1] poprzez:

  • kontrolę przestrzegania decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska;
  • prowadzenie badań i obserwacji stanu środowiska oraz zachodzących w nim zmian (między innymi monitoring stanu czystości rzek i jezior);
  • kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska;
  • przywracanie środowiska do jego stanu naturalnego;
  • organizacja i koordynacja funkcjonowania Państwowego Monitoringu Środowiska;
Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.