Funkcja realizacji przepływów rzeczowych

Funkcja realizacji przepływów rzeczowych - funkcja pozwalająca na zintegrowanie odrębnych podsystemów logistycznych przedsiębiorstwa.

W logistyce, właściwy przepłwy informacji pozwala na przepływy rzeczowe. Całość logistyki w przedsiębiorstwie składa się z logistycznych podsystemów: produkcji, dystrybucji, transportu, zagospodarowania surowców wtórnych, usuwania odpadów i innych. Funkcja realizacji przepływów rzeczowych odpowiada za spajanie poszczególnych podsystemów logistycznych w jedną całość.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.