Eskalacja funkcyjna (ITIL) Przekierowano ze strony: Functional escalation (ITIL) ang. functional escalation

Eskalacja funkcyjna - czynność w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) przesyłanie zgłoszeń incydentów, problemów lub zmiany do zespołu technicznego z wyższym poziomem wiedzy fachowej, aby pomóc w eskalacji.[1]

Uwaga

Zgodnie z definicja angielskiego terminu esclalation najwłaściwszym odpowiednikiem w języku polskim jest odwołanie, jednakże polski termin eskalacja jest na tyle powszechnie stosowany, że prawem uzusu jest uznawany za poprawny.

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.