Funkcja (ITIL) Przekierowano ze strony: Function (ITIL) ang. function

Funkcja - zespół lub grupa osób, wraz z zasobami i narzędziami, których używają, realizujący jeden lub więcej procesów, bądź aktywności, np. serwisdesk.[1]

Inne znaczenia

Termin funkcja ma również dwa inne znaczenia:
  • zamierzony cel elementu konfiguracji (ang. CI), osoby, zespołu, procesu lub usługi informatycznej. Na przykład, jedną z funkcji usługi e-mail może być przechowywanie oraz przekazywanie wychodzących maili, podczas gdy jedną z funkcji procesu biznesowego może być wysyłanie towarów odbiorcom.
  • prawidłowa realizacja zamierzonego celu, np. „komputer funkcjonuje”.


Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.