Freeter

Freeter - japońskie określenie młodych ludzi pozostających bez stałego zatrudnienia. Japońskie Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej do grupy „freeter” zalicza ludzi pomiędzy 15 a 34 rokiem życia zatrudnionych czasowo lub na pół etatu, poszukujących pracy czasowej lub na pół etatu oraz bezrobotnych (z wyłączeniem gospodyń domowych i studentów), którzy chcieliby podjąć pracę czasową lub na pół etatu.

SkutkiSkutki związane z opisanym zjawiskiem obejmują m.in.:
  • trudności z założeniem własnej rodziny;
  • trudności z rozpoczęciem własnej kariery zawodowej;
  • problemy związane ze składkami zdrowotnymi i emerytalnymi.


Zobacz też

Bibliografiaostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.