Forté Profile

Forté Profile - narzędzie służące do ustalenia stylu komunikowania się osoby badanej. Forté bada naturalny styl komunikacji uczestnika badania (mocne i słabe strony) oraz to, w jaki sposób dany styl komunikacji jest adaptowany w przypadku konkretnej osoby, zespołu lub całego środowiska. Forté sprawdza również styl logicznego myślenia uczestnika, jego poziom wytrzymałości i uczucia dotyczące osiągnięcia celu.

HistoriaForté Profile opracował C.D Morgan III w 1978 roku. W połowie lat 70. Morgan sprawdził ponad 200 narzędzi, poszukując badania opartego na mocnych stronach. Nie udało mu się nic znaleźć. Dlatego też zaczął z 185 słowami lub opisami, które są uważane za odzwierciedlenie stylów komunikacji związanych z dominacją, ekstrawertyzmem, cierpliwością i zgodnością. Na początku Morgan prosił uczestników badania o wypowiedzenie się na temat każdego przymiotnika opartego o pięciostopniową skalę Likerta w dwóch oddzielnych wymiarach: podstawowe własne ja oraz własne ja jako oczekiwania innych. Liczbę opisów zmniejszono do 30. Ze względu na to, że Forté skupiało się na reakcji uczestnika na słowa pogrupowane w formie przymiotników lub opisów, zaczęto badać efektywność tego testu i udowodniono jego trafność.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.