Formularz elektroniczny

Formularz elektroniczny - oprogramowanie, które służy do sporządzania elektronicznego dokumentu lub zbioru takich dokumentów. Jeżeli wytworzone przez formularz dokumenty są następnie przetwarzane przez system informatyczny, to dany formularz elektroniczny może być traktowany jako interfejs użytkownika. Formularz elektroniczny może mieć postać kreatora.

Bibliografia

Formularz elektroniczny, Wikipedia pl
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.