Zalecenia działań następczych (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Follow-on action recommendations (PRINCE2) ang. follow-on action recommendations

Zalecenia działań następczych - rekomendowane czynności związane z niezakończonymi pracami, niezamkniętymi zagadnieniami czy ryzykami oraz innymi działaniami niezbędnymi do umożliwienia wykorzystania produktu w kolejnej fazie jego życia. Zalecenia są zestawione i włączone do Raportu Końcowego Etapu (przy stopniowym przekazywaniu produktu) oraz Raportu Końcowego Projektu. Ich adresatem jest grupa zobowiązana do utrzymywania produktu końcowego projektu w trakcie jego eksploatacji.[1]

Spis treści

Skład

 • data opracowania zleceń,
 • zestawienie wniosków o wprowadzenie zmiany, które uznano za istotne, ale nie wdrożono ich w trakcie projektu,
 • zestawienie odstępstw zawierające wykaz produktów, których nie dostarczono i produktów, które nie spełniają pierwotnych wymagań,
 • zagrożenia zidentyfikowane w trakcie projektu, które mogą wpłynąć na produkt podczas jego eksploatacji,
 • wszelkie zidentyfikowane potrzeby niezbędnych dostaw lub szkoleń,
 • wszystkie inne działania potrzebne do przekazania produktu do następnego etapu jego życia.


Pochodzenie/ŹródłoKryteria jakości

 • Dla każdego otwartego zagadnienia musi istnieć stosowny zapis w zaleceniach.
 • Odpowiednie zagadnienia powinny być zamknięte zapisem oznaczającym, że zostały przeniesione do omawianych zaleceń.
 • Wszelka dostępna i użyteczna dokumentacja lub świadectwa powinny być dołączone do zaleceń.


Bibliografia

 • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
 • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.