Koncentracja na korzyściach i zagrożeniach (MSP) Przekierowano ze strony: Focusing on the benefits and threats (MSP) ang. focusing on the benefits and threats

Koncentracja na

korzyściach i zagrożeniach
zasada
MSP
Logo MSP


Koncentracja na korzyściach i zagrożeniach – jedna z zasad MSP. Stanowi ona, że zarządzając programem należy dążyć do spełnienia celów strategicznych poprzez stałą koncentrację na końcowych korzyściach programu. Z tego względu granice programu są wyznaczane w powiązaniu z realizacją tych korzyści. Ponieważ korzyści mają wartość strategiczną, stąd w każdym programie efektywne zarządzanie ryzykiem staje się priorytetowe. Ostateczny sukces programu oceniany jest na podstawie jego zdolności do zrealizowania korzyści i stałej ważności tych korzyści dla kontekstu strategicznego.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

  • Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
  • Jan Van Bon, Tieneke Verheijen (red.): Frameworks for It Management, Van Haren Publishing 2006, ISBN: 9789077212905
  • MSP na stronie Best Management Practice
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.