Outsourcing floty Przekierowano ze strony: Fleet outsourcing ang. Fleet outsourcing

Outsourcing floty samochodowej – długoterminowy wynajem taboru samochodowego, wraz z powierzeniem wszelkich kwestii zarządzania i kontroli nad nią zewnętrznej firmie.

Spis treści

Współpraca w ramach outsourcingu

W oparciu o koncepcję przedstawioną przez Petera Bendora-Samuela obecnie należy podkreślić zasadniczą różnicę pomiędzy outsourcingiem a innymi formami współpracy z usługodawcą. Związana jest ona przede wszystkim z zakresem kompetencji decyzyjnych dotyczących możliwości wprowadzania zmian w zakresie zleconych zadań. W przypadku outsourcingu bowiem tzw. własność (ownership) zleconych zadań (organizacji i zarządzania flotą samochodową) jest przekazywana zleceniobiorcy, a zleceniodawca określa tylko oczekiwania dotyczące efektów działania zleceniobiorcy. Inne formy współpracy z usługodawcą charakteryzują się natomiast pozostawieniem wyróżnionych kompetencji decyzyjnych zleceniodawcy, który nie tylko określa oczekiwane efekty, ale także przekazuje zleceniobiorcy instrukcje dotyczące sposobów realizacji zadań. Takie formy współpracy z usługodawcą wiążą się zazwyczaj z większym zaangażowaniem zleceniodawcy w kontrolowanie zleceniobiorcy, ale zleceniodawca może znacznie łatwiej zmienić kooperanta niż w warunkach outsourcingu.

Outsourcing floty w PolsceWedług raportu Instytutu Keralla Research, w 2011 roku ponad 16,6 tys. przedsiębiorców skorzystało z ofert zarządzania flotą samochodową. Do końca roku w ramach tej branży funkcjonowało do 144,9 tys. pojazdów. Najpopularniejszą usługą w ramach outsourcingu floty w Polsce była full service leasing, bezpośrednio za którą plasowała się usługa leasing plus (leasing niepełnoobsługowy). W przypadku tej pierwszej wzrost wyniósł 11% r/r. Częściej korzystają z niej średnie i duże przedsiębiorstwa. Natomiast leasing plus to wzrost 16% r/r. Decydują się na nią raczej firmy z małymi flotami (5-20 aut).

Na koniec 2011 roku, w Polsce, outsourcing floty oferowało około 45 firm. Jak twierdzą autorzy raportu: „Największe pojedyncze floty w kraju, obsługiwane dla jednego klienta w wariancie full service leasing mieli w swoim portfelu w 2011 roku następujący oferenci: Transpost (1891 pojazdów), Toyota Marki (1226), Bankowy Fundusz Leasingowy (1070), Alphabet (975), BRE Leasing (907) oraz Corpo Flota (903). Pojedyncze, mniejsze floty, liczące poniżej 800 samochodów obsługiwały między innymi spółki: Nivette FM (780), Masterlease (761), Lease Plan FM (725) i Arval (580).” [1]

Full service leasingFull service leasing to doskonały przykład outsourcingu. Usługa ta jest połączeniem leasingu z szeregiem opcji serwisowych. W jej ramach Przedsiębiorca może otrzymywać informacje na temat zużycia paliwa oraz przebiegu poszczególnych samochodów. Może być również informowany o dokonywanych naprawach i przestojach. Wszystkie te dane przedstawiane mu są np. w postaci raportów. Dzięki temu przedsiębiorca jest w stanie kontrolować sposób użytkowania każdego z pojazdów swojej floty oraz jego efektywność. Full service leasing oferuje także mnóstwo pomniejszych usług, takich jak.: przeglądy samochodów, wymiana opon, usługi assistance, ubezpieczenia, zapewnienie pomocy drogowej oraz karty paliwowe[2]. Dzięki niej możliwe jest zapewnienie stałej mobilności swojej flocie.[3].

Z usługą full service leasing wiążą się również korzyści finansowe, takie jak: odliczenie podatku VAT, pozabilansowość oraz możliwość wliczenia rat i innych opat do kosztów uzyskania przychodów. Ponadto „przedsiębiorcy korzystający z leasingu full service cenią sobie także fakt, iż nie muszą wykupywać pojazdów po zakończeniu umowy. Wygasające umowy chętnie zastępują nowymi Kontraktami leasingowymi. Zyskują więc nowe auta, a przy okazji motywują pracowników. Wszak zadowoleni np. przedstawiciele handlowi to lojalni i przynoszący więcej Zysku firmie pracownicy.”[4]

Korzyści z outsourcingu flotyNajważniejszymi powodami stosowania outsourcingu przez przedsiębiorstwa jest możliwość:

  • redukcji i kontroli kosztów operacyjnych,
  • zwolnienia własnych zasobów do innych celów,
  • pozyskania kapitału i zainwestowania go w główne gałęzie działalności,
  • uporania się z funkcją trudną do wykonywania lub niemożliwą do kontrolowania,
  • uniknięcia wielu problemów związanych z samodzielnym zarządzaniem własną flotą samochodów,
  • rozłożenia Kosztów korzystania z floty w czasie,
  • poprawy wskaźników oceny zdolności kredytowej,
  • szereg korzyści podatkowych[5],
  • zmniejszenia biurokracji w firmie[6].


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.