Zarządzanie środkami trwałymi (ITIL) Przekierowano ze strony: Fixed asset management (ITIL) ang. fixed asset management

Zarządzanie środkami trwałymi (finansowym zarządzaniem zasobami) - proces w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) odpowiedzialny za śledzenie i raportowanie wartości i przynależności środków trwałych przez cały okres ich użytkowania. Zarządzanie środkami trwałymi prowadzi rejestr środków trwałych i zazwyczaj utrzymywane jest dla całej organizacji biznesowej, a nie wyłącznie dla IT. Czasami zarządzanie środkami trwałymi nazywane jest finansowym zarządzaniem zasobami i nie jest szczegółowo opisane w podstawowych publikacjach ITIL.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.