Pierwsza linia wsparcia (ITIL) Przekierowano ze strony: First-line support (ITIL) ang. first-line support

Pierwsza linia wsparcia - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) pierwszy poziom w hierarchii grup wsparcia zaangażowanych w rozwiązywanie incydentów. Każdy poziom zawiera więcej specjalistycznych umiejętności albo ma więcej czasu i innych zasobów.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.