Zarządzanie finansowe (ITIL) Przekierowano ze strony: Financial management (ITIL) ang. financial management

Zarządzanie finansowe - ogólny termin używany w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) do opisywania funkcji i procesów odpowiedzialnych za zarządzanie budżetowaniem w organizacji, zarządzaniem kosztami usług informatycznych i wymaganiami przy naliczaniu opłat.[1]

Zarządzanie finansowe w organizacji jest specyficznym terminem używanym do opisywania:z punktu widzenia całej organizacji.

Zarządzanie finansowe usługami informatycznymi to specyficzny termin używany do opisu:z punktu widzenia dostawcy usług informatycznych.

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.