Rachunkowość finansowa Przekierowano ze strony: Financial accountancy ang. financial accountancy, financial accounting

Rachunkowość finansowa – system ewidencji gospodarczej, który odzwierciedla w formie pieniężnej zjawiska i procesy gospodarcze, zachodzące w danej jednostce. Dzięki zapisom księgowym można przedstawić sytuację majątkowo–finansową i Wynik finansowy firmy. W tej odmianie rachunkowości mamy do czynienia z określeniem majątku (Aktywa) oraz sposobu jego finansowania (Pasywa).

Porównanie z rachunkowością zarządczą

W przeciwieństwie do rachunkowości zarządczej, rachunkowość finansowa jest obliczona przede wszystkim na dostarczanie informacji podmiotom spoza organizacji, podczas gdy informacje pochodzące od rachunkowości zarządczej są wykorzystywane przez zarządzających tym przedsiębiorstwem. Rachunkowość finansowa dostarcza informacji finansowo-majątkowych odbiorcom zewnętrznym (właścicielom kapitału, inwestorom, kredytodawcom).

+ Różnice między rachunkowością finansową a rachunkowością zarządczą Rachunkowość finansowa Rachunkowość zarządcza
odbiorcy informacji zewnętrzni wewnętrzni
regulacja prawna zupełna dowolność
charakter informacji dokładne szybkie, istotne
zasady wyceny koszt historyczny dowolne
orientacja informacji przeszłość teraźniejszość, przyszłość
zakres sprawozdań cała firma segmenty przedsiębiorstwa
okresy sprawozdawcze periodyzacja dostosowanie do potrzeb
podejście do problemów deterministyczne probabilistyczne


Głównym zadaniem związanym z rachunkowością finansową jest zatem sporządzanie sprawozdań finansowych w oparciu o dane z systemu rachunkowości przedsiębiorstwa. Sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w zgodzie z zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi standardami.

Zobacz też

Bibliografia!
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.