Dyrektor finansowy Przekierowano ze strony: Finance director ang. Head of Finance, finance director, financial director, finance executive

Zobacz także: CFO.

Dyrektor finansowy – osoba odpowiedzialna za kierowanie operacjami finansowymi organizacji i ich kontrolę. Zwykle podlega CEO (dyrektorowi wykonawczemu) lub CFO organizacji.

Spis treści

Rola dyrektora finansowego w organizacji

Dyrektor finansowy sprawuje nadzór nad działaniami związanymi z finansami i rachunkowością organizacji. Jest odpowiedzialny również za kontrole wewnętrzne i raportowanie do członków głównego kierownictwa. Nadzoruje finansowe aspekty związane z Procedurami stosowanymi w przedsiębiorstwie, zasobami ludzkimi i stosowanymi praktykami i przepisami. Jest odpowiedzialny również za zgodność sprawozdań finansowych z przepisami i przyjętymi standardami międzynarodowymi (głównie MSR i MSSF).

Różnice pomiędzy CFO a dyrektorem finansowym

Tytuł CFO jest w wielu krajach często równoznaczny z tytułem dyrektora finansowego, m.in. w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Obowiązki CFO i dyrektora finansowego mogą być bardzo podobne, ale zwykle CFO posiada szerszy zakres odpowiedzialności i pełni kluczową rolę wykonawczą. Różnice w obowiązkach na tych dwóch stanowiskach często różnią się w zależności od rodzaju organizacji i jej wielkości.

Chief Financial Officer to jedno z głównych stanowisk wykonawczych. Współpracuje blisko z dyrektorem wykonawczym (CEO) lub prezesem. Nie tylko sprawuje nadzór nad operacjami finansowymi, ale także bierze udział w kreowaniu strategii i polityki przedsiębiorstwa. CFO jest odpowiedzialny za tworzenie budżetów poszczególnych działów lub departamentów przedsiębiorstwa i za wyznaczanie celów finansowych. W zależności od wielkości organizacji, CFO może podlegać dyrektor finansowy.

Dyrektor finansowy jest odpowiedzialny za kierowanie operacjami finansowymi organizacji i ich kontrolę. W mniejszych organizacjach, obowiązki CFO może sprawować prezes lub dyrektor wykonawczy i to im podlega wtedy dyrektor finansowy. W większych organizacjach, dyrektor finansowy zwykle podlega bezpośrednio CFO. Chociaż obowiązki na obu stanowiskach są podobne, dyrektor finansowy nie jest członkiem głównego kierownictwa.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.