Fazy rozwoju grupy

Fazy rozwoju grupy - proces opisujący etapy rozwoju grupy. Informacje o tym procesie wykorzystuje się w pracy z grupami, m.in. w psychoterapii.

Spis treści

Klasyfikacja Corey

Faza orientacji i zależnościPierwsza faza rozwoju grupy polega na szukaniu kogoś, kto jest do nas podobny, atrakcyjny lub ma dobrą pozycję. Polega także na szukaniu informacji dotyczących celów zajęć oraz zasad, jakie podczas nich obowiązują. Dominują uczucia takie jak niepokój, lęk, ciekawość. W zachowaniach członków grupy da się zaobserwować duże ugrzecznienie i niechęć do wyrażania własnych opinii.

W tej fazie grupa jest zależna od prowadzącego, który pełni bardzo ważną rolę. Do jego zadań należy m.in.:
  • ustalenie grupowych i indywidualnych celów zajęć;
  • ustalenie zasad zajęć;
  • przeprowadzenie zabaw integracyjnych.


Podczas przeprowadzania zabaw integracyjnych osoba prowadząca powinna pamiętać, że proces integracji zachodzi poprzez szukanie podobieństw. Dlatego należy zorganizować takie zajęcia, aby osoby podobne do siebie mogły się odnaleźć.

Faza konfliktu i buntuW drugiej fazie członkowie grupy zaczynają się zastanawiać czy ich oczekiwania względem zajęć zostały spełnione. Nawet jeśli tak się stało, mogą oni czuć niedosyt, co skutkuje buntem przeciwko prowadzącemu. Efektem buntu jest z kolei konflikt. Grupie nic się nie podoba, pojawia się opór, grupa nie chce się wypowiadać, ujawnia się rywalizacja. Dzieje się tak, ponieważ uczestnicy mają często krytyczne podejście, ale ostatecznie dochodzą do wniosku, że na dane zajęcia uczęszczają z własnej woli. Dzięki fazie konfliktu i buntu formuje się struktura grupy, zaczynają się też wyłaniać prawdziwe role jej członków.

W tej fazie prowadzący powinien proponować grupie ćwiczenia, które pokażą jak się komunikować, nauczą przekazywać informację zwrotną i pokażą, jak można rozwiązać konflikt w konstruktywny sposób.

Faza spójności i współpracy w grupieW tej fazie zmniejsza się krytycyzm i wzrasta współpraca oraz chęć do kompromisu, pojawiają się autentyczne normy i przejaskrawienie pozytywnych uczuć. Uczestnikom wydaje się, że ich grupa jest najlepsza. Mimo wszystko w tej fazie nie warto powierzać grupie poważnych zadań.

Faza celowej i świadomej aktywności grupyW tej fazie grupa wykonuje najciekawsze ćwiczenia, a współpraca i wsparcie w grupie są oparte na rzeczywistych rolach i pozycjach w grupie.

Faza końcowaFaza ta następuje zawsze, bez względu na to, jak pracuje dana grupa. Ma dwa cele:
  • pokazanie ludziom jak zdobyte umiejętności, sprawności mogą przydać się w życiu;
  • sprawdzenie z czym ludzie wychodzą z warsztatu, treningu, konfrontacja z oczekiwaniami i celami.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.