Analiza drzewa błędów (ITIL) Przekierowano ze strony: Fault tree analysis (ITIL) ang. fault tree analysis, FTA

Analiza drzewa błędów - technika w fazach ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang ITIL Continual Service Improvement) oraz ITIL Projektowanie Usług (ang ITIL Service Design), która może być wykorzystywana do określenia łańcucha zdarzeń, które spowodowały incydent lub mogą spowodować incydent w przyszłości. Analiza drzewa błędów (FTA) przedstawia łańcuch zdarzeń w postaci diagramu w notacji Boolean (boolowskiej).[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.