Plan rezerwowy (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Fallback (PRINCE2) ang. fallback

Plan rezerwowy (plan awaryjny) - reakcja na zagrożenie polegająca na przygotowanie planu rezerwowego dla działań, które będą podjęte w celu zredukowania skutków zagrożenia, gdy ryzyko się zmaterializuje.[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.