Awaria (ITIL) Przekierowano ze strony: Failure (ITIL) ang. failure

Awaria - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) utrata zdolności do pracy zgodnej ze specyfikacją lub dostarczenia wymaganego rezultatu. Termin może być stosowany w odniesieniu do usług informatycznych, procesów, czynności, elementów konfiguracji (ang. CI-s), itp. Awaria często wywołuje incydent.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.