Fundacja Rozwoju Rachunkowości Przekierowano ze strony: FRR

FRR
fundacja
data

ustanowienia
1991 r.
siedzibaul. Świeradowska 43

02-662 Warszawa

Polska
język roboczypolski
Strona internetowa


Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce (FRR) - fundacja działająca od 1991 roku na rzecz krzewienia wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów oraz integracji środowisk rachunkowych w Polsce. Misją Fundacji jest działanie na rzecz pogłębiania wiedzy z zakresu rachunkowości, podatków, finansów, zarządzania oraz umiejętności interpersonalnych i zarządczych. Jedną z głównych form realizacji celów statutowych jest działalność szkoleniowa prowadzona przez Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Uwagi

Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów.

Informacje komercyjneCentrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.