FOB (incoterms)

FOB (Free on Board) - incoterm z grupy F. Zgodnie z FOB moment dostarczenia uwaza się w chwilę w której towar przekracza poręcz statku. Do tego okresu sprzedający zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów oraz ponosi pełne ryzyko i odpowiedzialność za towar. Termin może być używany wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego.

Bibliografia

  • Jarosław Wojnarowski: FOB, Encyklopedia zarządzania
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.