ACCA Przekierowano ze strony: FCCA ang. Chartered Certified Accountant

ACCA - biegły specjalista z zakresu finansów i rachunkowości, tytuł przysługujący członkom Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), międzynarodowej organizacji grupującej i egzaminującej finansistów. Mimo, że pierwotnie miał wyróżniać wykwalifikowanych księgowych w Wielkiej Brytanii, obecnie ma znaczenie globalne. Działa w 170 krajach zrzeszając 147 tysięcy członków i 424 tysięcy studentów. Biura znajdują się w 83 państwach.[1].

Spis treści

Charakterystyka

Określenie Biegły (ang. Chartered) odnosi się do Royal Charter przyznawanego przez Jej Wysokość Królową Elżbietę II w Wielkiej Brytanii. Wyrażenie Chartered Certified Accountant zostało wprowadzone w 1996 roku. Wcześniej członkowie ACCA byli znani jako Certified Accountant. Używanie tego terminu wobec członka ACCA jest nadal dopuszczalne. Członkowie ACCA z doświadczeniem większym niż 5 lat, którzy przeszli wymagany rozwój zawodowy są nazywani Członkami desygnowanymi (ang. designated Fellows) i używają skrótu FCCA zamiast ACCA.

Specjaliści z zakresu finansów i rachunkowości pracują we wszystkich dziedzinach biznesu i finansów. Niektórzy zaangażowani są w pracę publiczną, inni pracują w sektorach prywatnych i zatrudnieni są przez organy władzy. Odkąd Chartered Certified Accountant jest terminem chronionym prawnie, osoby, które nazywają siebie w ten sposób muszą być członkami ACCA. Jeśli zaangażowani są w pracę publiczną, muszą przestrzegać dodatkowych zasad takich jak posiadanie certyfikatu potwierdzającego praktyki, bycie ubezpieczonym na wypadek roszczeń z tytułu odpowiedzialności i poddawania się kontroli.

Egzaminy ACCA

Aby zostać członkiem stowarzyszonym (ang. affiliate) należy zdać 14 egzaminów, chociaż możliwe są zwolnienia z niektórych. Można być zwolnionym z maksymalnie 9 egzaminów. Aby zostać członkiem pełnym ACCA należny ponadto zdać moduł o etyce w zawodzie, mieć co najmniej 3 udokumentowane lata doświadczenia w zawodzie oraz wypełnić 13 tzw. performance objectives.

Poziom podstawowy
  • Moduł "Knowledge"
F1 - Accountant in Business (Księgowy w Biznesie)
F2 - Management Accounting (Rachunkowość Zarządcza)
F3 - Financial Accounting (Rachunkowość Finansowa)


  • Moduł "Skills"
F4 - Corporate and Business Law (Prawo Biznesowe i Prawo Przedsiębiorstw)
F5 - Performance Management (Ocena Zyskowności)
F6 - Taxation (Podatki)
F7 - Financial Reporting (Raportowanie Finansowe)
F8 - Audit and Assurance (Audyt i Usługi Audytorskie)
F9 - Financial Management (Zarządzanie Finansami)


Poziom zawodowy
  • Moduł "Essentials"
P1 - Professional Accountant (Profesjonalny Księgowy)
P2 - Corporate Reporting (Raportowanie w Przedsiębiorstwie)
P3 - Business Analysis (Analiza Biznesowa)


  • Moduł "Options" (do wyboru 2 z 4 poniższych)
P4 - Advanced Financial Management (Zaawansowane Zarządzanie Finansami)
P5 - Advanced Performance Management (Zaawansowane Zarządzanie)
P6 - Advanced Taxation (Zaawansowane Zagadnienia Podatkowe)
P7 - Advanced Audit and Assurance (Zaawansowany Audyt)


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.