Modelowanie oparte na cechach konstrukcyjnych Przekierowano ze strony: FBD ang. feature-based modeling, FBM, feature-based design, FBD

Modelowanie oparte na cechach konstrukcyjnych (modelowanie wspomagane elementami) - jedna z metod modelowania cyfrowego, której nazwa pochodzi od zastosowania "cech konstrukcyjnych"/"całostek" (ang. features). Każda cecha konstrukcyjna ma określoną topologię i zestaw parametrycznych wymiarów geometrycznych. Program CAD umożliwiający modelowanie wspomagane cechami konstrukcyjnymi wykorzystuje zarówno modele przestrzenne typu CSG, jak i B-rep, oba zapisane w formie parametrycznej.

Modelowanie FBM odbywa się przez:
  1. bezpośrednie działanie w modelerze,
  2. zmianę wartości parametrów
  3. edytowanie biblioteki cech konstrukcyjnych.


Struktura przepływu informacji w oprogramowaniu CAD wykorzystującym bibliotekę cech konstrukcyjnych oraz system ekspertowy w modelowaniu zostały przedstawione na rysunku.Bibliografia

  • FBM na Wikipedii pl
  • Maciej Sydor: Wprowadzenie do CAD. Podstawy komputerowo wspomaganego projektowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 156. ISBN 978-83-01-15822-4
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.