FAS (incoterms)

FAS (Free Alongside Ship) - incoterm typu F. Odpowiedzialność za koszty transportu oraz ryzyko sprzedającego kończą się w momencie dostarczenia towarów do burty statku w oznaczonym porcie nadania, jednak bez załadunku towarów na statek. Od tego momentu wszelkie koszty oraz ryzyko związane z towarem zostaje przeniesione na kupującego. Termin może być używany wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego.

Bibliografia

  • Jarosław Wojnarowski: FAS, Encyklopedia zarządzania
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.