Zewnętrzny dostawca usług (ITIL) Przekierowano ze strony: External service provider (ITIL) ang. external service provider

Zewnętrzny dostawca usług - określony w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) dostawca usług informatycznych, który jest częścią innej organizacji niż odbiorca. Dostawca usług informatycznych może mieć zarówno odbiorców wewnętrznych i odbiorców zewnętrznych.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.