Metryka zewnętrzna (ITIL) Przekierowano ze strony: External metric (ITIL) ang. external metric

Metryka zewnętrzna - metryka używana do pomiaru dostarczania usługi informatycznej do odbiorcy. Miary zewnętrzne zwykle są zdefiniowane w umowach SLA i raportowane odbiorcom.[1]

Zobacz też

metryka wewnętrzna

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 2 października 2015 r.