Rozszerzony cykl życia incydentu (ITIL) Przekierowano ze strony: Expanded incident lifecycle (ITIL) ang. expanded incident lifecycle

Rozszerzony cykl życia incydentu - etapy w cyklu życia incydentu w fazach ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement) oraz ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design).[1] Należą do nich:

Rozszerzony cykl życia incydentu pomaga w zrozumieniu wszystkich czynników wpływu na incydent oraz w zaplanowaniu, w jaki sposób mogą być kontrolowane lub zmniejszone.

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.