Executive search

Executive search – metoda rekrutacji, polegająca na bezpośrednim doborze kandydatów na stanowiska szczebla kierowniczego. Technika polega na określeniu grupy docelowej z pewnego segmentu rynku pracy i bezpośrednim dotarciu do wyróżniających się przedstawicieli tej grupy. Są to przeważnie osoby nie poszukujące aktywnie pracy, pracujące na stanowiskach analogicznych lub podobnych do stanowiska wakującego w danej firmie. Takie podejście pozwala na dotarcie do potencjalnych kandydatów, najpełniej spełniających wymagania pracodawcy. Metoda ta, wraz ze stosowaniem metod head huntingowych najczęściej świadczona jest przez zewnętrzne firmy doradztwa personalnego lub firmy konsultingowe. Dobrze przeprowadzona procedura executive search bywa obecnie najskuteczniejszą metodą pozyskania kandydatów o unikalnych kompetencjach, umiejętnościach czy wiedzy.

Spis treści

Metody, narzędzia, cele • bezpośredni kontakt z osobami zajmującymi pożądane stanowiska w firmach konkurencyjnych (direct search, head hunting);
 • wykorzystanie testów i kwestionariuszy psychologicznych;
 • weryfikacja doświadczenia zawodowego;
 • analiza mocnych i słabych stron kandydata;
 • ocena kwalifikacji i predyspozycji do wykonywania zadań na danym stanowisku pracy;
 • ocena znajomości języków obcych;
 • uzyskanie informacji dotyczących dyspozycyjności.


Korzyści, koszty, niebezpieczeństwaKorzyści wynikające z zastosowania metody:

 • identyfikacja oraz rekrutacja wśród kandydatów pracujących na analogicznych stanowiskach;
 • wysoka skuteczność rekrutacji;
 • kompleksowa ocena kwalifikacji i predyspozycji kandydatów;
 • zachowanie pełnej poufności procesu rekrutacyjnego;
 • wnikliwe i rzetelne badanie referencji;
 • bliższe poznanie rynku pracy.


Koszty i niebezpieczeństwa z zastosowania metody:

 • długi czas trwania rekrutacji (poszukiwania tego typu mogą trwać kilka miesięcy);
 • wysoki koszt usługi (koszt to od 23% do nawet 30% rocznego uposażenia osoby zatrudnionej na poszukiwanym stanowisku);
 • ryzyko pogorszenia stosunków z konkurencją;
 • dodatkowe koszty związane z utrzymaniem pracownika w przedsiębiorstwie m.in. poprzez dodatkowe szkolenia i premie;
 • ryzyko pozyskania pracownika o zmniejszonej motywacji do pracy.


Head HuntingJedną z odmian, a zarazem metodą działania executive search jest head hunting. Metoda ta polega na dotarciu do kandydata bezpośrednio i przedstawienie mu propozycji pracodawcy zlecającego poszukiwania. Tego typu przedsięwzięcie wymaga jednak rzetelnego przygotowania ze strony rekrutera. Musi on znać dokładnie potrzeby firmy oraz branże, w której chce pozyskać pracownika. Dobry head hunter powinien także przygotować target listę, czyli listę firm o podobnej specyfice, co zleceniodawca[1]. Ponadto firma zlecająca działania headhuntingowe firmie zewnętrznej musi pamiętać, że head hunter będzie przez jakiś czas stanowić wizytówkę firmy zlecającej poszukiwania[2]. To jego profesjonalizm i sposób traktowania kandydatów będzie świadczył o firmie zlecającej rekrutację.

Firmy poszukujące najlepszych specjalistów i kompetentnych członków kadry managerskiej i kierowniczej, od których zależy przyszłość firmy na rynku, są bardzo często obsypywane ofertami opisującymi head hunting jako metodę, która wychodzi im naprzeciw, ponieważ to właśnie ta metoda rekrutacyjna daje szansę dotarcia i zyskania najlepiej wykwalifikowanych pracowników. Ma ona jednak swoje dobre i złe strony, które w wielu przypadkach są zbieżne z możliwościami i niebezpieczeństwami executive search.

Możliwości head huntingu:
 • dzięki head huntingowi firma może dotrzeć do kandydatów nieposzukujących aktualnie pracy, dzięki czemu zwiększamy możliwość zatrudnienia odpowiedniej osoby;
 • pozwala z powodzeniem zakończyć rekrutację, która nie przyniosła efektów, gdy była prowadzona standardowymi metodami;
 • pozwala zachować firmie poprawne stosunki z konkurencją (to head hunter bowiem jest osobą, która kontaktuje się z pracownikami konkurencji, nie podając nazwy swojego klienta w czasie pierwszych rozmów), podczas pozyskiwania stamtąd kandydatów - istnieje jednakże ryzyko wykrycia tych praktyk przez konkurencję, choć obecnie firmy head huntingowe starają się nie popełniać takich błędów;
 • może pomóc firmie zweryfikować ofertę, jaką proponuje potencjalnym kandydatom i dopasować ją do aktualnych standardów rynkowych w danej branży.


Niebezpieczeństwa head huntingu:
 • kandydaci pozyskiwani w procesie head huntingu mają zwykle mniejszą motywację do podjęcia pracy w kolejnej firmie
 • proces ten jest dłuższy niż standardowa rekrutacja
 • metoda ta jest droższa od standardowych metod rekrutacyjnych
 • kandydaci pozyskiwani w procesie head huntingu zwykle mają wyższe oczekiwania finansowe, niż kandydaci aktywnie poszukujący pracy


Przedsiębiorstwo może skorzystać z takich formy rekrutacji szczególnie gdy posiada bardzo szczegółowo określone wymagania dotyczące potencjalnych kandydatów i jest niewielkie prawdopodobieństwo, że takie osoby odpowiedzą na ogłoszenie. Warto je stosować także wtedy gdy firma poszukuje kandydatów o bardzo rzadkich umiejętnościach lub specyficznym doświadczeniu, co może wpływać na fakt, iż tego typu pracownicy są grupą do której trudno jest dotrzeć w standardowy sposób.

Zobacz teżBibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.