System informowania kierownictwa Przekierowano ze strony: Executive information system ang. executive information system, EIS

System informowania kierownictwa (systemy informacyjne kierownictwa, SIK) – system komputerowy przeznaczony dla kierownictwa wyższego szczebla. Zadaniem EIS jest ułatwianie i wspomaganie zbierania informacji pomocnej przy podejmowaniu decyzji. EIS w łatwy sposób udostępnia informację z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł, która jest istotna ze względu na cele i oczekiwania organizacji. EIS jest często określany jako specjalizowana forma DSS.

Zalety i wady

Zalety EIS:Daje użytkownikowi podstawy do podjęcia decyzji poprzez dostarczanie informacji:
  • syntetycznych, które zostały zagregowane przez system
  • alarmowych
  • odchyleniowych
  • strukturalnych


Wady EIS:Sztywny - wyprodukowany na miarę potrzeb w czasie jego opracowywania. Potrzeby te mają tendencję do nagłych zmian.

Zobacz też

Informatyczny system zarządzania

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.